Spring til indhold
Forside

Nyhed

AAU’s fælles missioner godkendt af bestyrelsen

Lagt online: 15.03.2023

Mens det administrative setup om AAU’s to fælles missioner er på plads, står SRFI nu for at udarbejde kommissorier for de forskningsfaglige styregrupper, der skal lede missionerne. Som flerfakultært universitet har AAU flere fagligheder at byde ind med, når problematikker om bæredygtig energiforsyning og trivsel blandt børn og unge skal løses, siger TECH-dekan Thomas Bak.

Nyhed

AAU’s fælles missioner godkendt af bestyrelsen

Lagt online: 15.03.2023

Mens det administrative setup om AAU’s to fælles missioner er på plads, står SRFI nu for at udarbejde kommissorier for de forskningsfaglige styregrupper, der skal lede missionerne. Som flerfakultært universitet har AAU flere fagligheder at byde ind med, når problematikker om bæredygtig energiforsyning og trivsel blandt børn og unge skal løses, siger TECH-dekan Thomas Bak.

Af Anette Marcher, AAU Kommunikation

Efter den endelige godkendelse i bestyrelsen 1. marts begynder arbejdet inden længe med at sætte konkrete mål og indhold på AAU’s to fælles missioner. Næste skridt bliver at udarbejde kommissorier for de to forskningsfaglige styregrupper, der skal drive missionerne.

De fælles missioner skal overordnet beskæftige sig med problematikker inden for henholdsvis børn og unges trivsel og bæredygtig energiforsyning. TECH-dekan Thomas Bak, der i direktionen er strategisk ansvarlig for missionerne mener, at AAU har gode muligheder for at bidrage til at løse de samfundsudfordringer, missionerne er rettet imod.

- Vi har en global klimaudfordring, som vi skal adressere ved at omstille vores energiproduktion, men også vores forbrug. Det er en tværfaglig problemstilling, som selvfølgelig er teknologisk og systemisk, men som vi ikke når i mål med, hvis vi ikke også adresserer adfærd. Det er altså en tværfaglig problemstilling, hvor AAU som et flerfakultært universitet kan bringe flere af vores fagligheder i spil, siger Thomas Bak om den fælles mission om bæredygtig energiforsyning.

Hør Thomas Bak fortælle mere om den fælles mission om bæredygtig energiforsyning på denne video:

thumbnail

Vores fælles mission om bæredygtig energiforsyning

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Vores fælles mission om bæredygtig energiforsyning

På samme måde påpeger Thomas Bak, at AAU står stærkt i forhold til at den fælles mission om trivsel blandt børn og unge.

- Vi har på Aalborg Universitet i forhold til børn og unges trivsel et miljø omkring børn- og ungeforskningen, specielt på SSH. Men vi har også forskere inden for folkesundhed og digitalisering, og samarbejdet på tværs mellem de her forskere, forestiller jeg mig, kan flytte noget på trivselsområdet, siger Thomas Bak.

Hør Thomas Bak fortælle mere om den fælles mission om børn og unges trivsel på denne video.

thumbnail

Vores fælles mission om børn og unges trivsel

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Vores fælles mission om børn og unges trivsel

Samtidig med den endelige godkendelse i bestyrelsen faldt den administrative ramme for de fælles missioner også på plads. Der skal hurtigst muligt etableres et missionssekretariat med en mission manager for hver af de to missioner. De får opgaver med bl.a. porteføljestyring, interessevaretagelse i forhold til stakeholders og funding samt generel projektledelse og understøttelse af det forskningsfaglige arbejde. Missionssekretariatet placeres organisatorisk under Forskningsservice og fysisk i AAU Innovate.

Det forskningsfaglige indhold i de fælles missioner lægges som nævnt i hænderne på to forskningsfaglige styregrupper, der hver især ledes af en forperson. I den kommende tid skal AAU’s Strategiske Råd for Forskning og Innovation (SRFI) udarbejde et kommissorium for de forskningsfaglige styregrupper, der efterfølgende besættes med medlemmer udpeget af fakulteterne.

To arbejdsgrupper har siden december haft til opgave at afgrænse missionernes domæner, beskrive realistiske resultater og effekter af forskningen samt udarbejde en tentativ plan for, hvordan de to missioner skal gennemføres. Arbejdsgrupperne har ligeledes identificeret forskningsmiljøer, der vil kunne inddrages i missionerne.

Arbejdsgruppernes observationer vil danne afsæt for de to forskningsfaglige styregruppers arbejde med at udforme missionerne og fastsætte konkret indhold og mål for dem.

- Arbejdsgrupperne har nu skabt grundlaget for, at vi kan komme videre med de fælles missioner, og jeg vil gerne takke dem for deres store indsats. Nu skal vi i gang med at etablere det organisatoriske setup og besætte både forskningsfaglige og administrative roller, siger Thomas Bak.