Spring til indhold
ForsideOm missioner

Missioner

Stærke samarbejdsevner er et must

I fem tværvidenskabelige forskningsprojekter har AAU-forskere fra tre eller flere hovedområder arbejdet sammen om at løse en fælles problemstilling. Det gav erfaringer, som er uvurderlige i arbejdet med missioner.

Missioner

Stærke samarbejdsevner er et must

I fem tværvidenskabelige forskningsprojekter har AAU-forskere fra tre eller flere hovedområder arbejdet sammen om at løse en fælles problemstilling. Det gav erfaringer, som er uvurderlige i arbejdet med missioner.

Gode løsninger går på tværs af discipliner

Som en forløber for arbejdet med missioner lancerede Aalborg Universitet i 2018 fem tværvidenskabelige forskningsprojekter, som i løbet af en treårig periode tacklede udfordringer forbundet med bl.a.: 

  • Datasikkerhed
  • Migration
  • Bæredygtig varmeforsyning
  • Børns fremtidige kompetencer
  • Borgernær sundhed

Det har styrket AAU's erfaringer inden for tværvidenskabelige forskningssamarbejder, så vi som universitet er endnu bedre rustet til at kaste os over det vigtige missionsarbejde og bidrage til at løse store samfundsudfordringer.

Med de tværvidenskabelige forskningsprojekter har vi fået et fantastisk erfaringsgrundlag for vores nye strategi frem mod 2026, hvor vi som missionsdrevet universitet skaber viden for verden sammen med andre

Per Michael Johansen, rektor AAU