Spring til indhold
ForsideOm missioner

Definition af missionsbegrebet

Hvad betyder det "at være på en mission", når det ikke handler om månelandinger - men om universitetsforskning og samarbejde med eksterne parter til nytte for samfundet?

Definition af missionsbegrebet

Hvad betyder det "at være på en mission", når det ikke handler om månelandinger - men om universitetsforskning og samarbejde med eksterne parter til nytte for samfundet?

En mission er en portefølje af excellence-baserede aktiviteter, der går på tværs af sektorer og videnskabelige discipliner, og som inden for en given tidsramme skal opnå målbare resultater, som ikke kunne være opnået ved individuelle aktiviteter. Disse aktiviteter skal have betydning for samfundet og for politiske processer igennem den videnskab og teknologi, der udvikles, og være relevant for et bredt udsnit af befolkningen.

Med andre ord: Det er en måde at gruppere diverse aktiviteter, der sammenlagt skal kunne takle vanskelige samfundsmæssige udfordringer, som af natur kræver en tværfaglig tilgang.

Missions-tilgangen indebærer også at kommunikere bedre om indsatsen til den enkelte borger/offentligheden med henblik på at inddrage dem i processen.

Mål, organisationsform og arbejdsform

Sådan kan en missionsorienteret tilgang illustreres:

Illustrationen er baseret på en fortolkning af missionsbegrebet på baggrund af beskrivelser fra professor David Budtz Pedersen (Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU) og økonom og rådgiver for Europa Kommissionen Mariana Mazzucato.

Målet er at løse de store globale samfundsproblemer med konkrete indsatser – og at gøre dette ved at organisere sig i tværgående partnerskaber, hvor man samler aktører fra stat, erhvervsliv, fonde, universiteter og civilsamfund med en tydelig intention om både at inddrage og samskabe.

Missionerne er drevet af disse partnerskaber, som er en anden måde at udvikle og implementere forskning på, end universiteter generelt er vant til.

Vi har på AAU stor erfaring med tværvidenskabelig forskning og nyttiggørelse af vores forskning. Det er med til at give AAU gode forudsætninger for at arbejde missionsdrevet i forhold til vores forskning.

Tematisk ramme og orientering

Man arbejder med missionerne inden for en afgrænset tematisk ramme, der giver både forskere, virksomheder og beslutningstagere et tydeligt fokus og muliggør, at de kan orientere sig mod tydelige mål.

Tilgang

Den missionsorienterede tilgang er, at man blander og forener discipliner på tværs – og den trækker derfor tydelige tråde til den tværvidenskabelige tankegang. Missionerne skal løses med kompetencer fra både STEM (naturvidenskabelige discipliner) og SSH (humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner). Missionerne kræver, at flere discipliner og samfundsaktører arbejder sammen og forener viden.

Omfang og output

Sidst, men ikke mindst, involverer det missionsdrevne universitet sig i forskningsindsatserne helt fra start til slut – fra idé til løsning – og sikrer et konkret output i form af løsninger, nyskabelser og vidensdeling.

Missionsbegrebet bruges bl.a. også af det EU-baserede forskningsprogram Horizon Europe, som har nedsat missioner for tilpasning til klimaforandringer, kræftoverlevelse, rene have og genskabte økosystemer, klimaneutrale byer samt sund jord.

Læs mere om EU-Missioner på Europa-Kommissionens hjemmeside.