Spring til indhold
ForsideOm missioner

Mission

Bæredygtig energi

Vi er på en vigtig mission. En energimission, der gælder vores fælles fremtid. En mission, der skal sikre et bæredygtigt dansk energisystem inden 2045.

Besøg hjemmesiden for mission "et bæredygtigt dansk energisystem"

Mission

Bæredygtig energi

Vi er på en vigtig mission. En energimission, der gælder vores fælles fremtid. En mission, der skal sikre et bæredygtigt dansk energisystem inden 2045.

Besøg hjemmesiden for mission "et bæredygtigt dansk energisystem"
Vi kan ikke vente længere. Vi har et fælles ansvar for at skabe et borgerinddragende, modstandsdygtigt og bæredygtigt energisystem

Jakob Stoustrup, professor, mission manager, AAU

Et bæredygtigt dansk energisystem

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Et bæredygtigt dansk energisystem

Udfordringer er der nok af

Hvordan øger vi fx antallet af solceller og vindmøller, uden at gøre skade på naturen eller forringe livskvaliteten i lokalsamfundene?

Hvilke incitamenter skal der til, for at borgerne flytter dele af deres energiforbrug ud af spidsbelastningsperioderne?

Hvordan sikrer vi forsyningslinjer mod fysisk sabotage eller havvindmølleparker og anden infrastruktur mod cyberangreb?

Disse og en lang række andre problemstillinger forbundet med et bæredygtigt energisystem skal adresseres – og løses – hvis vi skal nå klimalovens mål om et klimaneutralt Danmark i 2045.

Der skal mange fagligheder i spil

Der er brug for viden, der kan bruges til at skabe bæredygtig energi. Og vi har brug for at sammensætte mange fagligheder til at skabe løsninger, der kan omsættes til handling og forandring

Det kræver samarbejde på tværs af mange discipliner og forskningsområder

Derfor er vi på en energimission.

Et borgerinddragende, modstands- og bæredygtigt energisystem i Danmark inden 2045

Sammen med en række samarbejdspartnere fra organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder vil vi gennem en række missionsprojekter sikre et energisystem, som er

✔ Et borgerinddragende energisystem

Borgerinddragelse er en vigtig brik for at opnå succes i omstillingen af Danmarks energisystem. Derfor skal vi sikre et energisystem udmøntet med respekt for alle borgere.

Jeg synes inddragelse er fuldstændig afgørende. Det hjælper ikke ret meget i et demokrati, hvis ikke du evner at få kommunikation med borgerne og til borgerne, men også fra borgerne. Det kunne jo være, at borgerne havde nogle gode input at komme med

Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank

✔  Et modstandsdygtigt energisystem

Landets forskellige forsyningskilder er altafgørende for, at samfundet kan fungere som det gør i dag. Disse installationer er derfor særligt sårbare og skal kunne beskyttes mod fysisk sabotage og cyberangreb.

Det at kombinere universiteternes viden med virksomhedernes evne til at omsætte viden. Så kan der leveres noget forsyningssikkerhed til staten og til befolkningen. Samtænkning er det vigtige element her

Joachim Finkielman, direktør DI Forsvar og Sikkerhed

✔ Et bæredygtigt energisystem

Danmark skal være uafhængigt af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at vi skal kunne producere vedvarende energi nok til at dække det samlede danske energiforbrug. Derfor skal energiforsyningen omstilles, så vi erstatter kul, olie og gas med mere vedvarende energi.

Der er brug for viden, der kan bruges til at skabe bæredygtig energi. Og vi har brug for at sammensætte mange fagligheder til at skabe løsninger, der kan omsættes til handling og forandring.