Spring til indhold
Forside

Nyhed

Nu er missionerne i gang

Lagt online: 19.09.2023

Aalborg Universitet skal bidrage til at skabe et bæredygtigt dansk energisystem og til at øge trivslen blandt danske børn og unge, og den indsats er nu kommet et stort skridt videre med opstarten af de to missioner og etableringen af et nyt missionssekretariat.

Nyhed

Nu er missionerne i gang

Lagt online: 19.09.2023

Aalborg Universitet skal bidrage til at skabe et bæredygtigt dansk energisystem og til at øge trivslen blandt danske børn og unge, og den indsats er nu kommet et stort skridt videre med opstarten af de to missioner og etableringen af et nyt missionssekretariat.

Af Morten Appel, AAU Kommunikation

Den globale klimakrise og den markant stigende mistrivsel blandt danske børn og unge. Det er to af de kritiske samfundsudfordringer, som Aalborg Universitet (AAU) de næste år sætter massivt ind for at hjælpe med til at løse.

- Vi står med nogle store, presserende udfordringer, som kræver handling fra alle aktører i samfundet. På samme tid er de så komplekse, at det kræver dyb faglig indsigt, men også en interdisciplinær tilgang og evne til at samarbejde, for at løse dem. Derfor er det helt oplagt for Aalborg Universitet at engagere os i dem, og gøre det til vores mission at løse dem sammen med vores omverden, siger Jakob Stoustrup, der er professor ved Institut for Elektroniske Systemer, og leder af missionen for et bæredygtigt energisystem.

Maria Appel Nissen, der er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og leder af missionen for børn og unges trivsel, fortæller videre;

- Vi tror på, at vi kan bidrage til at løse kritiske samfundsudfordringer, hvis vi arbejder tæt sammen og arbejder på tværs af traditionelle organiseringer. At øge børn og unges fysiske, psykisk og sociale trivsel og skabe et bæredygtigt energisystem er ’vilde problemer’, som kalder på mere end én form for viden, siger hun.

Løsningen på de vilde problemer kræver, at der er klare organisatoriske rammer internt på universitetet, så medarbejdere let kan få vejledning og finde informationer om arbejdet med missionerne. Det kan de blandt andet få ved det nyoprettede missionssekretariat.

Arbejdet med at etablere et missionssekretariat blev sat i gang 1. marts, hvor universitetets bestyrelse også godkendte, at ”temaerne” for de to første missioner skulle være bæredygtig energiforsyning og trivsel blandt børn og unge. De seneste måneder er der blevet arbejdet intensivt med at få konkretiseret de fælles missioner.

- Vi har været igennem en lang men også rigtig god proces. Missionerne er inspirerede af samfundsudfordringerne, men de er mere detaljerede og specifikke. De skal blandt andet have klart definerede mål og delmål, som vores forskere kan spille op imod, siger Jakob Stoustrup.

Organiseringen af en mission

Det er Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation (SRFI), som har det overordnede ansvar for at monitorere og sikre fremdrift i missionerne. For hver mission er der ydermere nedsat en missionsledelse bestående af Jakob Stoustrup, Anders Horsbøl og Amjad Anvari-Moghaddam for missionen for et bæredygtigt energisystem og Maria Appel Nissen, Sidse Grangaard, Stefania Serafin og Sine Agergaard for missionen om børn og unges trivsel. Missionernes ledelse afspejler et tværvidenskabeligt fokus, som er helt centralt.

Derudover er der udpeget en ansvarlig mission officer for hver mission som fysisk og organisatorisk er placeret i det nyetablerede Missionssekretariat. Niels Bech Lukassen, der i midten af august blev ansat som afdelingschef for missionssekretariatet, er tilknyttet trivselsmissionen og chefkonsulent Paw Mortensen er tilknyttet energimissionen.

- I Missionssekretariatet er det vores opgave at samle trådene, indgå i faglig sparring med forskere og beslutningstagere, sikre processtyring, porteføljestyring samt involvere AAU's institutter samt eksterne samarbejdspartnere i begge missioner. Vi skal bidrage til at skabe kontakt mellem vores omverden og vores forskere. Mellem dem, der står med udfordringen og dem, der kan løse den, siger Niels Bech Lukassen.

Paw Mortensen supplerer;

- Det er også vigtigt at pointere, at det ikke er Aalborg Universitet, der ejer missionsdagsordenerne alene. Det er fælles missioner, som vi deler med vores omverden. Det er så vigtige samfundsudfordringer, at det er alt for stort til, at et enkelt universitet eller en enkelt institution, kan klare det alene.

Han understreger desuden, at alle med interesse for missionerne kan henvende sig til missionssekretariatet for at blive opdateret, involveret, få faglig sparring eller blive introduceret til relevante samarbejdspartnere.

Missionssekretariatet planlægger sammen med missionsledelsen en dialogrunde på alle relevante institutter for at fortælle om missionerne og invitere til samarbejde. Denne runde startes allerede i oktober 2023.

Hvad er et missionsprojekt?

Det er en helt central opgave for missionsledelsen at udarbejde forslag til en projektportefølje, altså en række projekter, der samlet vil indfri missionernes målsætninger i takt med at projekterne gennemføres.

- Projektporteføljen vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med institutterne, og missionsledelsen vil facilitere etableringen af de enkelte projekter ved en åben proces, blandt andet med bredt indkaldte workshops, fortæller Jakob Stoustrup og Maria Appel Nissen supplerer:

- Det ligger også i AAU’s DNA at samarbejde og danne partnerskaber med eksterne aktører for at udvikle ny viden og nye løsninger. Så i processen med at identificere missionsprojekter, vil vi også involvere folk uden for AAU. Vi ønsker at engagere os i samfundet og samarbejde om at løse fælles udfordringer.

Missionsprojekternes forskning kan spænde vidt fra grundforskning til anvendt forskning. Dét, der er afgørende, er, at de bidrager til at opfylde missionens mål og delmål og skaber innovation - både i forskning og i samfundet.

Ved spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte missionsledelsen eller missionssekretariatet.

Kontaktpersoner for missionerne

Trivselsmissionen:

Maria Appel Nissen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, telefon 9940 7292, mail maan@socsci.aau.dk

Niels Bech Lukassen, PhD, mission officer og afdelingschef for Missionssekretariatet. Mobil: 6196 7436; mail: nielsbl@adm.aau.dk

Energimissionen:

Jakob Stoustrup, professor ved Institut for Elektroniske Systemer, telefon, 9940 8749, mail, jakob@es.aau.dk

Paw Mortensen, chefkonsulent og mission officer, telefon 9940 2008, mail, pvm@adm.aau.dk